• Website in het Nederlands
  • Website in English
  • Website in Deutsch

AEO gecertificeerd

Al in 2008 heeft de douane het AEO-certificaat (Autorised Economic Operator) aan Van der Luyt uitgereikt. Dit gecombineerde Europees Certificaat, genummerd NL AEOF 0000139, geeft weer dat Van der Luyt door de douane als geautoriseerd marktdeelnemer op het gebied van Douanevereenvoudigingen en Veiligheid wordt gezien.

Voor u als klant ontstaan hierdoor de volgende voordelen:

  • Onafhankelijke, deskundige- en flexibele afhandeling;
  • Archiveringsmogelijkheden douanebescheiden;
  • Minder fysieke en/of administratieve controles;
  • Betere betrekkingen met de douane;
  • Voorrang bij fysieke controles en
  • Keuze van plaats van de controles;

Bekijk het certificaat