• Website in het Nederlands
  • Website in English
  • Website in Deutsch

Algemeen

Ingevolge de wet Douane en Accijnzen zijn douane-expediteurs toegelaten personen die ten behoeve van anderen doch op eigen naam goederenaangiften kunnen doen. Douane-expediteurs verzorgen en vertalen het administratieve proces van de steeds complexere douaneaangifte bij het verlaten of doorvoeren van goederen uit en door de Europese Unie.

Sinds 1952 zijn bij Van der Luyt onze douane-expediteurs onafhankelijke, neutrale en deskundige medewerkers op het gebied van het vervullen van douaneformaliteiten bij de uitvoer van producten met bestemming Zwitserland.

Van der Luyt beschikt over de volgende douanevergunningen:

  • Sagitta Uitvoer;
  • Elektronisch Berichtenverkeer Uitgaan (ECS);
  • Ontheffing Zekerheidstelling (GRN);
  • Noodprocedure;
  • Toegelaten douane-expediteur;
  • Toegelaten Afzender;
  • Toegelaten Geadresseerde en
  • Accijns Goederenplaats (AGP)

De producten betreffen bederfelijke goederen zoals bloemen, planten, bloembollen, groenten en fruit. Daarnaast kunnen ook de aanverwante artikelen bekend onder de verzamelnaam decoratiemateriaal worden afgehandeld. Van der Luyt ondersteunt u zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van de uitvoerprocessen.

Indien van toepassing worden de vereenvoudigde douaneregelingen gebruikt. Hierdoor wordt uw logistieke proces versneld, wat een grote meerwaarde betekent.

Meer informatie? Neem contact met ons op.